Arş. Gör. Dr. DENİZCAN KUTLU NKUAVES

Kimlik Bilgileri

Arş. Gör. Dr. DENİZCAN KUTLU

T: (0282) 250

M dkutlu@nku.edu.tr

W dkutlu.cv.nku.edu.tr

Kurum Bilgileri
Birim:İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
Bölüm:Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri
Ana Bilim Dalı:
Doktora
Üniversite: ANKARA ÜNİVERSİTESİ
Fakülte / Enstitü / Yüksekokul:SİYASAL BİLGİLER FAKÜLTESİ
Bölüm / Program / Anabilim Dalı:ÇALIŞMA EKONOMİSİ VE ENDÜSTRİ İLİŞKİLERİ BÖLÜMÜ / YÖNETİM VE ÇALIŞMA SOSYOLOJİSİ ANABİLİM DALI
Öğrenim Yılları: 2008-2014
Tez: Türkiye´de Sosyal Yardım Rejiminin Oluşumu (2014)
Yüksek Lisans
Üniversite: ANKARA ÜNİVERSİTESİ
Fakülte / Enstitü / Yüksekokul:SİYASAL BİLGİLER FAKÜLTESİ
Bölüm / Program / Anabilim Dalı:ÇALIŞMA EKONOMİSİ VE ENDÜSTRİ İLİŞKİLERİ BÖLÜMÜ
Öğrenim Yılları: 2006-2008
Tez: Türkiye´de Esnek Çalışmanın Yasal Temelleri: Eleştirel Bir Çözümleme
Lisans
Üniversite: GAZİ ÜNİVERSİTESİ
Fakülte / Enstitü / Yüksekokul:İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ
Bölüm / Program / Anabilim Dalı:ÇALIŞMA EKONOMİSİ VE ENDÜSTRİ İLİŞKİLERİ
Öğrenim Yılları: 2001-2005
Tez:
Yabancı Dil Bilgileri
İngilizce:Gelişmiş
Akademik Görevler
Araş. Gör. TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ
İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ / ÇALIŞMA EKONOMİSİ VE ENDÜSTRİ İLİŞKİLERİ BÖLÜMÜ / ENDÜSTRİ İLİŞKİLERİ ANABİLİM DALI
2015-
Arş. Gör. Dr. ANKARA ÜNİVERSITESİ
SİYASAL BILGILER FAKÜLTESI / ÇALIŞMA EKONOMİSİ VE ENDÜSTRİ İLİŞKİLERİ / ÇALIŞMA SOSYOLOJİSİ
2014-2015
Serbest Ö.E UNIVERSITY OF LONDON (İNGİLTERE)
SCHOOL OF ORIENTAL AND AFRICAN STUDIES (SOAS) FACULTY OF LAW AND SOCIAL SCIENCES / DEVELOPMENT STUDIES
2013-2013
Araş. Gör. ANKARA ÜNİVERSITESI
SİYASAL BILGILER FAKÜLTESI / ÇALIŞMA EKONOMİSİ VE ENDÜSTRİ İLİŞKİLERİ / ÇALIŞMA SOSYOLOJİSİ
2011-2014
Araş. Gör. NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ
İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ / ÇALIŞMA EKONOMİSİ VE ENDÜTRİ İLİŞKİLERİ BÖLÜMÜ / ENDÜSTRİ İLİŞKİLERİ
2010-2011
İdari Görevler
Üniversite Dışı İş Deneyimi
Üniversiteler Arası Kurul Bilim Alanı Bilgileri
Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı / Sosyal Politika
Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri
Yoksulluk Çalışmaları
Çalışma Sosyolojisi
Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler
1. KUTLU D., Birikim, Emek Gücünün Yeniden Üretiminin Ücretdışılaştırılması ve Sosyal Yardım: Kuramsal Bir Model Denemesi, Mülkiye Dergisi, vol. 42, pp. 47-78, 2018.
Özgün Makale EBSCO, TÜBİTAK ULAKBİM, Erişim Linki
2. KUTLU D., Prekarya ve ”Prekarya Bildirgesi” Üzerine Bir Kaç Soru, Gözlem ve Görüş, Çalışma ve Toplum, vol. 3, pp. 1198-1217, 2018.
Kitap Kritiği TÜBİTAK Ulakbim, Ebsco, INDEX-Copernicus, ASOS INDEX Erişim Linki
3. KUTLU D., Türkiye’de Sosyal Politikanın Dönüşümüne Eleştirel Sorgulamalar: Konular, Yöntemler ve Yaklaşımlar, Emek Araştırma Dergisi (GEAD), vol. 8, pp. 167-174, 2017.
Kitap Kritiği Index Copernicus, Asos Index Erişim Linki
4. KUTLU D., Sosyal İnsan Hakları Sempozyumları Üzerine Kısa Bir Bakış Sosyal Hakların Gözyaşları, Genel-İş Emek Araştırma Dergisi (GEAD), vol. 7, pp. 61-65, 2016.
Tartışma/Yorum Asos, Index Copernicus
5. KUTLU D., Türkiye de Sosyal Yardım ve İstihdam İlişkisinin Güncel Boyutları Kurumsal ve Sosyolojik Bir Çözümleme, Mülkiye Dergisi, vol. 40, pp. 101-141, 2016.
Özgün Makale EBSCO, TÜBİTAK ULAKBİM,
6. KUTLU D., Küresel Kapitalizm ve Sendikalar: Sorunlar ve Yenilenme Olanakları Üzerine Değiniler, Toplum ve Hekim, vol. 30, pp. 213-226, 2015.
Özgün Makale ULAKBİM, Index Copernicus International
7. KUTLU D., Prekarya Üzerine Eleştirel Notlar ve Düşünceler, SBF Dergisi, vol. 70, pp. 223-236, 2015.
Kitap Kritiği ULAKBİM, EBSCOhost, İndex Islamicus, ASOS, EBSCO Yayıncılık Tüm Siyaset Bilimi Endeksi
8. ERDOĞDU S., KUTLU D., Dünyada ve Türkiye´de Çalışan Yoksulluğu: İşgücü Piyasası ve Sosyal Koruma Politikaları Bağlamında Bir Değerlendirme, Çalışma ve Toplum, pp. 63-114, 2014.
Özgün Makale ULAKBİM, Asos, Ebsco, Index-Copernicus
9. KUTLU D., Madalyonun İki Yüzü: Yeni Kalkınma Paradigması ve Yoksulluğu Azaltma Stratejileri, Balkan Sosyal Bilimler Dergisi, pp. 126-141, 2012.
Özgün Makale EBSCO, ASOS, Araştırmax, DOAJ
Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler
1. KUTLU D., Ücret İlişkisi ve Ücret-Sosyal Yardım Bağı: Kimi Önermeler, TTB Mesleki Sağlık ve Güvenlik, ss. 6-17, 2018.
Özgün Makale Endekste taranmıyor
2. KUTLU D., Çalışma Ortamının Belgesi İş Cinayetleri Almanağı 2013, Çalışma Ortamı, ss. 2-3, 2014.
Kitap Kritiği Endekste taranmıyor
3. KUTLU D., Kıdem Tazminatında Yeniden Yapılanma Üzerine Kuramsal ve Teknik Notlar, Mesleki Sağlık ve Güvenlik, ss. 2-7, 2012.
Özgün Makale ASOS
4. KUTLU D., Geçici Çalışmanın Süreklileşmesi ve Güvencesizleşme Özel İstihdam Bürolarının Değişen Rolü, Mesleki Sağlık ve Güvenlik, ss. 41-47, 2011.
Özgün Makale Asos
5. KUTLU D., Sosyal Politikada Dönüşüm Gerekçeler ve Gerçekler Işığında Emeklilik Düzenlemesi, İktisat Dergisi, ss. 29-37, 2011.
Özgün Makale Asos
6. KUTLU D., Türkiye’de Çalışma lişkilerinde Dönüşümün Güncel Yansımaları ve Emek Üzerindeki Etkileri, Mesleki Sağlık ve Güvenlik, ss. 2-6, 2009.
Özgün Makale Asos
Diğer Dergilerde Yayımlanan Makaleler
1. KUTLU D., 2000’li Yıllarda Yoksul Yardımları ve Yeni Kamusal Refah, ODTÜ’lüler Bülteni, ss. 47-50, 2018.
Kısa Makale
2. ÇELİK S., KUTLU D., Gıdada Piyasacı Tahakküm; Dönüşüm, Beslenme Hakkı ve Karşı Hareketler, Beyond İstanbul, ss. 61-66, 2018.
Kısa Makale
3. KUTLU D., Yoksul(luk): Resmî, Eleştirel ve Kurgusal Perspektifler, ODTÜ’lüler Bülteni, ss. 51-54, 2018.
Teknik Not
4. KUTLU D., Geçici İş İlişkisinin Profesyonelleşmesi ve Mühendis Emeği Sahadan Bilgiler ve Eleştirel Notlar, Elektrik Mühendisleri Odası Ankara Şubesi Haber Bülteni, ss. 9-12, 2012.
Kısa Makale
5. KUTLU D., Neo-liberal Evrede İstihdamın Özü: Güvencesizlik Üzerine Notlar, İnşaat Mühendisleri Odası Ankara Şubesi Haber Bülteni, ss. 25-27, 2012.
Kısa Makale
6. KUTLU D., Olağanüstü Dönem, Olağanüstü Esneklik, Birikim, ss. 48-54, 2009.
Tartışma/Yorum
Yazılan ulusal kitaplar veya kitaptaki bölümler
1. KUTLU D., Prof. Dr. Gürhan Fişek’in İzinde Ortak Emek ve Ortak Eylem, Bölüm: Sosyal Yardımların Analizinin ve Araştırılmasının Yöntemi: Gözlemler, Belirlemeler ve Öneriler, Yayın Yeri: Siyasal Kitabevi, Editör: Emirali Karadoğan, Gülbiye Yenimahalleli Yaşar, Nail Dertli, Özgün Millioğulları Kaya, Sebiha Kablay, Taner Akpınar, 2018.
Bilimsel Kitap
2. KUTLU D., Sosyal Yardım Alanlar Emek, Geçim, Siyaset ve Toplumsal Cinsiyet, Bölüm: Giriş: Türkiye’de Yoksulların Sosyal Yardım Deneyimi Üzerine Gözlemler, Yayın Yeri: İletişim, Editör: Denizcan Kutlu, 2018.
Bilimsel Kitap
3. KUTLU D., Sosyal Yardım Alanlar Emek, Geçim, Siyaset ve Toplumsal Cinsiyet, Bölüm: Türkiye’de Sosyal Yardımların Hak(sızlık) Niteliğinin Yasal ve Toplumsal Temeller: Düzenleme, Uygulama, Deneyim, Yayın Yeri: İletişim, Editör: Denizcan Kutlu, 2018.
Bilimsel Kitap
4. KUTLU D., İnsana Karşı Piyasa: Türkiye´de Sağlık ve Sosyal Güvenlik, Bölüm: Türkiye´de Sosyal Yardım Rejiminin Yapısal Boyutları, Disiplin Oluşumu ve Yardım Alan Yoksul Tipolojisi, Yayın Yeri: Notabene, Editör: Gülbiye Yenimahalleli Yaşar, Asuman Göksel, Ömür Birler, 2017.
Bilimsel Kitap
5. KUTLU D., KADEROĞLU BULUT Ç., Sınıfın Suretleri: Emek Süreçleri ve Karşı Hareketler, Bölüm: Türkiye’de Emek/Sınıf Çalışmalar Üzerine Kimi Gözlemler ve ’Sınıfın Suretleri’ne Dair Notlar, Yayın Yeri: Notabene, Editör: Denizcan Kutlu, Çağrı Kaderoğlu Bulut, 2017.
Bilimsel Kitap
6. Erdoğdu S., KUTLU D., Zor Zamanlarda Emek Türkiye´de Çalışma Yaşamının Güncel Sorunları, Bölüm: Çalışan Yoksulluğu: Türkiye İçin Sosyal Politikalar Bağlamında Bir Değerlendirme, Yayın Yeri: İmge Kitabevi, Editör: Ahmet Makal, Aziz Çelik, 2017.
Bilimsel Kitap
7. KUTLU D., ALMANAK 2015 Analizleri, Bölüm: Türkiye´de Sosyal Yardımların Kurumsal Gelişim Özellikleri: Yardım Yapanlar ve Yardım Alanlar Açısından Bir Değerlendirme, Yayın Yeri: Sosyal Araştırmalar Vakfı SAV, Editör: Serap Korkusuz Kurt, 2016.
Bilimsel Kitap
8. KUTLU D., Türkiye´de Sosyal Yardım Rejiminin Oluşumu: Birikim, Denetim, Disiplin, Yayın Yeri: NotaBene, 2015.
Bilimsel Kitap
9. KUTLU D., Güvencesizleştirme: Süreç, Yanılgı, Olanak, Bölüm: Türkiye İşgücü Piyasasında Güncel Gelişmeler ve Güvencesizleşme Örüntüleri, Yayın Yeri: NotaBene, Editör: Özay Göztepe, 2012.
Bilimsel Kitap
10. KUTLU D., ALMANAK 2010 Analizleri, Bölüm: Türkiye’de Esnekleşmenin Yeni Yaygınlaşma Alanları, Yayın Yeri: SAV, 2011.
Bilimsel Kitap
11. KUTLU D., Gerçek, Yıkıcı ve Yaratıcı Dünyada ve Türkiye’de Üniversite Eğitim ve Gençlik Mücadeleleri, Bölüm: Aralık 2008 Yunan Gençlik İsyanı ve Bunu İzleyen Toplumsal Huzursuzluk Dalgaları, Yayın Yeri: NotaBene, Editör: Damla Öz, Ferda Dönmez Atbaşı, Yalçın Bürkev, 2011.
Kitap Tercümesi
12. KUTLU D., Kuramsal ve Tarihsel Boyutlarıyla Hak Mücadeleleri, Bölüm: Küresel Meta Zincirleri ve Esneklik Gölgesinde Türkiye’de Çalışma ve Hak: Kopmakta Olan Bir İlişki Üzerine Notlar, Yayın Yeri: NotaBene, Editör: Ersin Vedat Elgür, Metin Özuğurlu, Yalçın Bürkev, Yasemin Özdek, 2011.
Bilimsel Kitap
13. KUTLU D., Alpaslan Işıklı´ya Armağan, Bölüm: Türkiye’de İşçi Sınıfının Değişen Gündemi ve Sendikaların Tavrı: 1 Mayıs Bildirileri Örneği, Yayın Yeri: Mülkiyeliler Birliği, Editör: Hasan Tahsin Benli, Yıldırım Koç, Serdar Şahinkaya, 2009.
Bilimsel Kitap
Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında (proceedings) basılan bildiriler
1. KUTLU D., Türkiye’de Sosyal Yardımların Kurumsal Yapısı, Yasal Temelleri ve Hanehalkları Üzerindeki Etkileri, Yerelde Sosyal Politikalar Uluslararası Konferans (11.01.2019-12.01.2019).
Özet bildiri
2. ÖNGEL F. S., KUTLU D., Subsistence Patterns of Poor Chain Workers in Turkey: Case of Metal Sector, 36th International Labour Process Conference (21.03.2018-23.03.2018).
Özet bildiri
3. KUTLU D., Kentte Yeni Geçim Araçları ve Yoksulluk Örüntüleri, CUDES 2017 6. International Congress on Current Debates in Social Sciences (14.12.2017-16.12.2017).
Özet bildiri
4. KUTLU D., Türkiye´de Sosyal Yardım Alan Hanehalklarının Çalışma ve Geçim Örüntüsü: Bir Nakit Biçimi Olarak Sosyal Yardımlar, VII. Uluslararası Ekonomi Politik Konferansı (28.06.2016-30.06.2016).
Özet bildiri
5. KUTLU D., HACISALİHOĞLU E., New Proletarianization Patterns in Late Capitalism: A Quantitative Analysis of Turkish Labour Market in 2000´s, 15th Journees Internationales de Sociologie du Travail (11.05.2016-13.05.2016).
Özet bildiri
6. KUTLU D., Sosyal Yardım Hakkı Tartışması: Türkiye´de Bir "Sosyal Haksızlık" Olarak Sosyal Yardımlar, VII. Sosyal İnsan Hakları Uluslararası Sempozyumu (10.12.2015-11.12.2015).
Tam metin bildiri
7. KUTLU D., HACISALİHOĞLU E., Türkiye’de İstihdam Politikalarının Söylemi: Ulusal İstihdam Stratejisi Taslağı Örneği, V. Uluslararası Ekonomi Politik Konferansı (23.10.2013-24.10.2013).
Özet bildiri
8. HACISALİHOĞLU E., KUTLU D., Türkiye’de Esnek ve Güvencesiz Bir İşgücü Piyasasının Oluşum Sürecinde Genç İşgücünün Rolü, III. Uluslararası Ekonomi Politik Konferansı (15.09.2011-17.09.2011).
Özet bildiri
9. YÜCESAN ÖZDEMİR G., KUTLU D., "Sosyal Sorumluluk Bilinci ile Hareket Ediyoruz": Türkiye’de Çağrı Merkezlerinde İstihdam ve Sermaye Mantığını Çözümlemek, II. Uluslararası İşçi ve İletişim Konferansı (06.05.2011-07.05.2011).
Özet bildiri
10. YÜCESAN ÖZDEMİR G., KUTLU D., Türkiye’de Sosyal Yardımlar: İktisadi, Siyasi ve Kültürel Yapılar Üzerine Bir Çözümleme, Uluslararası Yoksullukla Mücadele Stratejileri: Deneyimler ve Yeni Fikirler Sempozyumu (13.10.2010-15.10.2010).
Tam metin bildiri
11. KUTLU D., İnternet ve Sendikalar: Tehdit mi Fırsat mı?, 1. Uluslararası İşçi ve İletişim Konferansı, (03.05.2010-04.05.2010).
Tam metin bildiri
12. KUTLU D., Değişen Birikim Rejimi Bağlamında Emeklilikte Yeniden Yapılanma ve Sosyal Politikanın Dönüşümü, 1. Uluslararası Sosyal Haklar Sempozyumu (22.10.2009-23.10.2009).
Tam metin bildiri
Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler
1. KUTLU D., Sosyal Yardım Rejiminde Kadınların Toplumsal Cinsiyet ve Mekan Deneyimleri:Hane, Mahalle, Muhtarlık ve Kurumlardan Saha Gözlemleri, Toplumsal Cinsiyet ve Mekan İlişkisine Yakından Bakmak Konferansı (22.10.2018-22.10.2018).
Özet bildiri Erişim Linki
2. ÖNGEL F. S., KUTLU D., Türkiye’de Sendikalı İşçilerin Maddi Yaşam Koşulları ve Sendikal Eylem İlişkisi: Sendikacılık Hareketinin Geleceği İçin Kimi Soru ve Cevaplar, 19. Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Kongresi (04.10.2018-06.10.2018).
Özet bildiri
3. KUTLU D., Türkiye’de Sosyal Yardım Hakkı/Haksızlığı ve Mücadelesi, Sosyal Haklar Sempozyumu (11.05.2018-12.05.2018).
4. KUTLU D., Göç, Geçim, Kültür: Türkiye’de Yedek İşgücü Ordusu İçi Hareketlilikte Sosyal Yardımların Rolü, 15. Ulusal Sosyal Bilimler Kongresi (29.12.2017-31.12.2017).
Özet bildiri
5. KUTLU D., Türkiye’de Hanehalklarının Nakit Gereksiniminin Ücret Dışı Geçim Araçları İle Yönetimi: Sosyal Yardım Alanların Çalışma ve Geçim Örüntüleri, 18. Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Kongresi (19.10.2017-22.10.2017).
Tam metin bildiri
6. KUTLU D., Yoksulluk ve Dışlanmanın Engellenmesine Yönelik Koruyucu ve Önleyici Politikaların İncelenmesi: SED İnceleme Örneği, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığının Sosyal İçerme Politikaları Alanında Kurumsal Kapasitesinin Geliştirilmesi Projesi Türkiye’de Yoksulluk ve Sosyal Dışlanma Süreçleri Bakımından Mevcut Duruma Yönelik Sorun Alanlarının Tespit Edilmesi (06.06.2017-06.06.2017).
7. KUTLU D., Sosyal ve Ekonomik Destek Uygulamasına İlişkin Sahadan Notlar, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığının Sosyal İçerme Politikaları Alanında Kurumsal Kapasitesinin Geliştirilmesi Projesi Saha Araştırmasının Ön Sonuçlarının Sunumu ve Projenin İleriki Aşamaları ile Bağlantısının Kurulması Çalıştayı (23.05.2017-24.05.2017).
8. KUTLU D., Devlet, Sosyal Yurttaşlık ve Sosyal Yardımlar: Türkiye´de Klientalist Disiplinin Doğuşu ve Sınırları, Taner Yelkenci Devlet ve Hukuk Teorisi Sempozyumu V (19.05.2017-21.05.2017).
Özet bildiri
9. KUTLU D., Türkiye´de Yedek İşgücü Ordusunun Yeniden Üretimi, Sosyal Yardımlar ve Sosyal Yardım Alanlar: "Sefalet Alanından Gözlemler", 8. Ulusal Sosyoloji Kongresi (01.12.2016-03.12.2016).
Özet bildiri
10. KUTLU D., Türkiye´de Yerel Sosyal Yardım Aktörleri ve Sosyal Yardım Yönetişimi, 8. Ulusal Sosyal Hizmetler Kongresi (15.04.2016-16.04.2016).
Özet bildiri
11. AYDIN A., KUTLU D., Emek Süreçlerinin Dönüşümü ve Mühendisler, TMMOB Sanayi Kongresi 2015 (11.12.2015-12.12.2015).
Davetli konuşmacı
12. KUTLU D., Türkiye´de Sosyal Yardım Rejiminde İhtiyaç Tespiti Süreçleri Üzerine Gözlemler: Kanıta Dayalı Sosyal Politika Yaklaşımı Üzerine Bir Değerlendirme, Sosyal Hizmet Sempozyumu (26.11.2015-28.11.2015).
Özet bildiri
13. KUTLU D., Türkiye´de Sosyal Yardım Rejimi Altında Yaşamak: Sosyal Yardım Alma ve Alıcısı Olma Disiplininin Oluşumu,, 14. Ulusal Sosyal Bilimler Kongresi (23.11.2015-25.11.2015).
Özet bildiri
14. KUTLU D., Türkiye´de Sosyal Yardımların Ekonomi Politiği: Kavram ve Olgu, Sosyal Araştırmalar Vakfı-KATKI Çalışma Grubu Tez Sunumları Atölyesi- XII (11.04.2015-11.04.2015).
Davetli konuşmacı
15. KUTLU D., Bireysel İş İlişkilerinde Esnekleşme ve Güvencesizleşme Örüntüleri, Ve Tarih Yürüyor... Türkiye’de Sınıfların İzini Sürmek Sempozyumu (14.03.2015-15.03.2015).
Davetli konuşmacı
16. KUTLU D., Türkiye´de Sosyal Yardım Rejiminin Oluşumu: Ekonomi Politik Yaklaşım ve Alan Dinamikleri, Türk Sosyal Bilimler Derneği Çarşamba Söyleşileri (21.01.2015-21.01.2015).
Davetli konuşmacı
17. KUTLU D., Yoksul Yasaları’ndan Yoksulluğu Azaltma Stratejilerine: Sosyal Politikada Anlayış, Araç ve Hedeflerde Benzeşme, 12. Ulusal Sosyal Bilimler Kongresi (14.12.2013-16.12.2013).
Özet bildiri
18. ERDOĞDU S., KUTLU D., Dünyada ve Türkiye’de Çalışan Yoksulluğu: Sosyal Koruma Politikaları Bağlamında Bir Değerlendirme, 13. Ulusal Sosyal Bilimler Kongresi (04.12.2013-06.12.2013).
Özet bildiri
19. KUTLU D., Türkiye’de Krizler ve Esnekleşme Evreleri: Bir Dönemleştirme Denemesi, 13. Ulusal Sosyal Bilimler Kongresi (04.12.2013-06.12.2013).
Özet bildiri
20. KUTLU D., Neo-Liberal Dönüşüm ve Çalışma Hakkı İlişkisi: Çalışma Hakkı Mücadelesi Üzerine Notlar, IV. Sosyal Haklar Ulusal Sempozyumu (18.10.2012-19.10.2012).
Tam metin bildiri
21. KUTLU D., Geçici Çalışma Altında Yaşamak ve Yaşatmayı Ken Loach Sinemasında İzlemek: "İşte Özgür Dünya", Güvencesizlik ve Özel İstihdam Büroları Paneli (09.06.2012-09.06.2012).
Davetli konuşmacı
22. KUTLU D., Madalyonun İki Yüzü: Yeni Kalkınma Paradigması ve Yoksulluğu Azaltma Stratejileri,, III. Trakya Bölgesi Kalkınma ve Girişimcilik Sempozyumu (21.10.2011-22.10.2011).
Tam metin bildiri
23. KUTLU D., Güvencesizleşme ve Çalışma Yaşamında Güncel Gelişmeler, TMMOB Ücretli Mühendis, Mimar, Şehir Plancıları ve İşsizlik Bursa Yerel Kurultayı (17.09.2011-17.09.2011).
Davetli konuşmacı
24. KUTLU D., Türkiye’de Kadının İşgücüne Katılımının Önündeki Engeller ve İstihdamdan Çekilmesine Neden Olan Unsurlar, Sağlıkta Kadın Emeği Sempozyumu (14.05.2011-14.05.2011).
Poster
25. KUTLU D., İktisadi ve Toplumsal İlişkiler Bağlamında Türkiye’de Kadın Emeği, Namık Kemal Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Çarşamba Toplantıları, Çalışma ve Kadın Paneli (08.03.2011-08.03.2011).
Davetli konuşmacı
26. KUTLU D., Yeni Birikim Rejimi ve Uluslararası İşbölümü Bağlamında Esnek Çalışmanın Kurumsallaşması: 4857 Sayılı İş Yasası Örneği, 11. Ulusal Sosyal Bilimler Kongresi (09.12.2009-11.12.2009).
Özet bildiri
27. KUTLU D., Çalışma Yaşamında Ayrımcılık: Gey Çalışanlar Örneği, Sosyal Dışlanma ve Sosyal Hizmet Sempozyumu (12.11.2009-14.11.2009).
Tam metin bildiri
28. KUTLU D., ERTEM H. E., Neo-Liberal Dönemde Siyaset Kurumu ve Emek Piyasaları: Almanya Örneği,, IV. Sınıf Çalışmaları Sempozyumu (27.12.2008-28.12.2008).
Özet bildiri
29. KUTLU D., Kıdem Tazminatında Yeniden Yapılanmanın Türkiye Emek Piyasası Koşullarında Geçerliliği ve Emek Üzerindeki Etkileri, I. Mülkiye Genç Sosyal Politikacılar Kongresi, (16.10.2008-17.10.2008).
Özet bildiri
30. KUTLU D., Türkiye’de Sendikacılık Hareketinin 30 Yılı ve İşçi Sınıfının Değişen Gündemi, 10. Ulusal Sosyal Bilimler Kongresi, Ankara (28.11.2007-30.11.2007).
Özet bildiri
Editörlükler
1. Sosyal Yardım Alanlar Emek, Geçim, Siyaset ve Toplumsal Cinsiyet, Yayın Yeri: İletişim.
Ulusal Kitap
2. Sınıfın Suretleri: Emek Süreçleri ve Karşı Hareketler, Yayın Yeri: NotaBene.
Ulusal Kitap
3. Mesleki Sağlık ve Güvenlik, Yayın Yeri: Türk Tabipleri Birliği, Yayın Kurulu Üyeliği (25.02.2010-).
Ulusal Dergi Asos
Yayın Hakemlikleri
1. Çalışma ve Toplum, Hakemlik Sayısı:2.
Uluslararası Dergi ULAKBİM, Sociological Abstract, EBSCO, INDEX-Copernicus
2. Emek Araştırma Dergisi, Hakemlik Sayısı:2.
Uluslararası Dergi Index Copernicus, Asos Index
3. İletişim Araştırmaları Dergisi, Hakemlik Sayısı:2.
Uluslararası Dergi
4. Mesleki Sağlık ve Güvenlik, Hakemlik Sayısı:5.
Ulusal Dergi
Uluslararası Projeler
1. Türkiye´nin Ulusal Uyum Politikasının Geliştirilmesine Destek Projesi, DİĞER, Araştırmacı, 15.06.2016-30.10.2016.
2. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığının Sosyal İçerme Alanında Kurumsal Kapasitesinin Geliştirilmesi Projesi, AB (AVRUPA BİRLİĞİ) PROJESİ, Araştırmacı, 08.11.2015-08.11.2017.
Ulusal Projeler
1. Ergene Havzası’nda Mühendisler: Fabrika, Toplumsal Yaşam ve Kent Deneyimleri Araştırması, Diğer Kamu Kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları Hariç) Destekli Proje, Araştırmacı, 08.09.2016-01.12.2017.
2. Kayıt Dışı Ekonomi ile Mücadelede Etkin Denetim Modelleri, TÜBİTAK PROJESİ, Araştırmacı.
3. Türkiye’de İletişim Endüstrisinde Çalışma İlişkileri: Çağrı Merkezleri Üzerine Bir Araştırma, TÜBİTAK PROJESİ, Araştırmacı.
Üyelikler
Türk Sosyal Bilimler Derneği (TSBD), Üye, 2010-.
Araştırma, Çalışma, vb. Faaliyetler
İki Yılın Ardından Soma Maden Faciası Raporu, Yer:Ankara, 03.12.2015-20.04.2016.