Arş. Gör. Dr. DENİZCAN KUTLU NKUAVES

Kimlik Bilgileri

Arş. Gör. Dr. DENİZCAN KUTLU

T: (0282) 250

M dkutlu@nku.edu.tr

W dkutlu.cv.nku.edu.tr

Kurum Bilgileri
Birim:İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
Bölüm:Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri
Ana Bilim Dalı:
Doktora
Üniversite: ANKARA ÜNİVERSİTESİ
Fakülte / Enstitü / Yüksekokul:SİYASAL BİLGİLER FAKÜLTESİ
Bölüm / Program / Anabilim Dalı:ÇALIŞMA EKONOMİSİ VE ENDÜSTRİ İLİŞKİLERİ BÖLÜMÜ / YÖNETİM VE ÇALIŞMA SOSYOLOJİSİ ANABİLİM DALI
Öğrenim Yılları: 2008-2014
Tez: Türkiye´de sosyal yardım rejiminin oluşumu (2014)
Yüksek Lisans
Üniversite: ANKARA ÜNİVERSİTESİ
Fakülte / Enstitü / Yüksekokul:SİYASAL BİLGİLER FAKÜLTESİ
Bölüm / Program / Anabilim Dalı:ÇALIŞMA EKONOMİSİ VE ENDÜSTRİ İLİŞKİLERİ BÖLÜMÜ
Öğrenim Yılları: 2006-2008
Tez: Türkiye´de Esnek Çalışmanın Yasal Temelleri: Eleştirel Bir Çözümleme
Lisans
Üniversite: GAZİ ÜNİVERSİTESİ
Fakülte / Enstitü / Yüksekokul:İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ
Bölüm / Program / Anabilim Dalı:ÇALIŞMA EKONOMİSİ VE ENDÜSTRİ İLİŞKİLERİ
Öğrenim Yılları: 2005
Tez:
Yabancı Dil Bilgileri
İngilizce:Gelişmiş
Akademik Görevler
Arş. Gör. Dr. NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ
2015-
Arş. Gör. Dr. ANKARA ÜNİVERSİTESİ SİYASAL BİLGİLER FAKÜLTESİ
2014-
Araş. Gör. ANKARA ÜNİVERSİTESİ SİYASAL BİLGİLER FAKÜLTESİ
2011-
Araş. Gör. NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ
2010-
Araş. Gör. NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ
İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ / ÇALIŞMA EKONOMİSİ VE ENDÜSTRİ İLİŞKİLERİ BÖLÜMÜ / ENDÜSTRİ İLİŞKİLERİ ANABİLİM DALI
2010-
İdari Görevler
Üniversite Dışı İş Deneyimi
Üniversiteler Arası Kurul Bilim Alanı Bilgileri
Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı / Sosyal Politika
Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler
1. KUTLU D., Türkiye de Sosyal Yardım ve İstihdam İlişkisinin Güncel Boyutları Kurumsal ve Sosyolojik Bir Çözümleme, Mülkiye Dergisi, vol. 40, pp. 101-141, 2016.
Özgün Makale EBSCO, TÜBİTAK ULAKBİM,
2. KUTLU D., Madalyonun İki Yüzü Yeni Kalkınma Paradigması ve Yoksulluğu Azaltma Stratejileri, Balkan Sosyal Bilimler Dergisi, pp. 126-141, 2012.
Özgün Makale EBSCO, ASOS, Araştırmax, DOAJ
Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler
1. KUTLU D., Sosyal İnsan Hakları Sempozyumları Üzerine Kısa Bir Bakış Sosyal Hakların Gözyaşları, Genel-İş Emek Araştırma Dergisi (GEAD), cilt 7, ss. 61-65, 2016.
Tartışma/Yorum Endekste taranmıyor
2. KUTLU D., Küresel Kapitalizm ve Sendikalar Sorunlar ve Yenilenme Olanakları Üzerine Değiniler, Toplum ve Hekim, cilt 30, ss. 213-226, 2015.
Özgün Makale ULAKBİM
3. Kutlu D., Küresel Kapitalizm ve Sendikalar: Sorunlar ve Yenilenme Olanakları Üzerine Değiniler, Toplum ve Hekim, cilt 30, ss. 213-226, 2015.
Özgün Makale TÜBİTAK Ulakbim
4. KUTLU D., Prekarya Üzerine Eleştirel Notlar ve Düşünceler, SBF Dergisi, cilt 70, ss. 223-236, 2015.
Kitap Kritiği ULAKBİM, EBSCOhost, İndex Islamicus, ASOS
5. KUTLU D., Çalışma Ortamının Belgesi İş Cinayetleri Almanağı 2013, Çalışma Ortamı, ss. 2-3, 2014.
Kitap Kritiği Endekste taranmıyor
6. , Çalışma Ortamının Belgesi: İş Cinayetleri Almanağı 2013, Çalışma Ortamı, cilt 135, ss. 1-3, 2014.
Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar
7. ERDOĞDU S., KUTLU D., Dünyada ve Türkiye de Çalışan Yoksulluğu İşgücü Piyasası ve Sosyal Koruma Politikaları Bağlamında Bir Değerlendirme, Çalışma ve Toplum, ss. 63-114, 2014.
Özgün Makale ULAKBİM, Asos
8. KUTLU D., Kıdem Tazminatında Yeniden Yapılanma Üzerine Kuramsal ve Teknik Notlar, Mesleki Sağlık ve Güvenlik, ss. 2-7, 2012.
Özgün Makale ASOS
9. KUTLU D., Geçici Çalışmanın Süreklileşmesi ve Güvencesizleşme Özel İstihdam Bürolarının Değişen Rolü, Mesleki Sağlık ve Güvenlik, ss. 41-47, 2011.
Özgün Makale Asos
10. KUTLU D., Sosyal Politikada Dönüşüm Gerekçeler ve Gerçekler Işığında Emeklilik Düzenlemesi, İktisat Dergisi, ss. 29-37, 2011.
Özgün Makale Asos
11. Kutlu D. ., Sosyal Politikada Dönüşüm: Gerekçeler ve Gerçekler Işığında Emeklilik Düzenlemesi, İktisat Dergisi, 2011.
Özgün Makale Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makaleler
12. KUTLU D., Türkiye de Çalışma İlişkilerinde Dönüşümün Güncel Yansımaları ve Emek Üzerindeki Etkileri, Mesleki Sağlık ve Güvenlik, ss. 2-6, 2009.
Özgün Makale Asos
Diğer Dergilerde Yayımlanan Makaleler
1. , Prekarya Üzerine Eleştirel Notlar ve Düşünceler, SBF Dergisi, cilt 70, ss. 223-236, 2015.
SCI, SSCI, ve AHCI dışındaki indeks ve özler tarafından taranan dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar
2. , Seyhan Erdoğdu. Dünyada ve Türkiye’de Çalışan Yoksulluğu: İşgücü Piyasası ve Sosyal Koruma Politikaları Bağlamında Bir Değerlendirme, Çalışma ve Toplum, cilt 41, ss. 63-114, 2014.
SCI, SSCI, ve AHCI dışındaki indeks ve özler tarafından taranan dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makaleler
3. KUTLU D., Geçici İş İlişkisinin Profesyonelleşmesi ve Mühendis Emeği Sahadan Bilgiler ve Eleştirel Notlar, Elektrik Mühendisleri Odası Ankara Şubesi Haber Bülteni, ss. 9-12, 2012.
Özgün Makale
4. , Geçici İş İlişkisinin Profesyonelleşmesi ve Mühendis Emeği: Sahadan Bilgiler ve Eleştirel Notlar, Elektrik Mühendisleri Odası Ankara Şubesi Haber Bülteni, cilt 4, 2012.
Ulusal diğer bilimsel dergilerde yayımlanan makaleler, teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar
5. , Kıdem Tazminatında Yeniden Yapılanma Üzerine Kuramsal ve Teknik Notlar, Mesleki Sağlık ve Güvenlik, cilt 41, ss. 2-7, 2012.
SCI, SSCI, ve AHCI dışındaki indeks ve özler tarafından taranan dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makaleler
6. , Madalyonun İki Yüzü: Yeni Kalkınma Paradigması ve Yoksulluğu Azaltma Stratejileri, Balkan Sosyal Bilimler Dergisi, cilt 1, ss. 126-141, 2012.
SCI, SSCI, ve AHCI dışındaki indeks ve özler tarafından taranan dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makaleler
7. , Geçici Çalışmanın Süreklileşmesi ve Güvencesizleşme: Özel İstihdam Bürolarının Değişen Rolü, Mesleki Sağlık ve Güvenlik, cilt 35, ss. 41-47, 2011.
SCI, SSCI, ve AHCI dışındaki indeks ve özler tarafından taranan dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makaleler
8. KUTLU D., Olağanüstü Dönem Olağanüstü Esneklik, Birikim, ss. 48-54, 2009.
Özgün Makale
9. , Olağanüstü Dönem, Olağanüstü Esneklik, Birikim, 2009.
Ulusal diğer bilimsel dergilerde yayımlanan makaleler, teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar
10. , Türkiye’de Çalışma İlişkilerinde Dönüşümün Güncel Yansımaları ve Emek Üzerindeki Etkileri, Mesleki Sağlık ve Güvenlik, cilt 33, ss. 2-6, 2009.
SCI, SSCI, ve AHCI dışındaki indeks ve özler tarafından taranan dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makaleler
Yazılan uluslararası kitaplar veya kitaptaki bölümler
1. , Gerçek, Yıkıcı ve Yaratıcı Dünyada ve Türkiye’de Üniversite Eğitim ve Gençlik Mücadeleleri, Yayın Yeri: Notabene Yayınevi, 2011.
Kitap Tercümesi
2. KUTLU D., Gerçek, Yıkıcı ve Yaratıcı Dünyada ve Türkiye’de Üniversite Eğitim ve Gençlik Mücadeleleri, Bölüm: Aralık 2008 Yunan Gençlik İsyanı ve Bunu İzleyen Toplumsal Huzursuzluk Dalgaları, Yayın Yeri: NotaBene, Editör: Damla Öz, Ferda Dönmez Atbaşı, Yalçın Bürkev, 2011.
Kitap Tercümesi
Yazılan ulusal kitaplar veya kitaptaki bölümler
1. KUTLU D., İnsana Karşı Piyasa: Türkiye´de Sağlık ve Sosyal Güvenlik, Bölüm: Türkiye´de Sosyal Yardım Rejiminin Yapısal Boyutları, Disiplin Oluşumu ve Yardım Alan Yoksul Tipolojisi, Yayın Yeri: Notabene, Editör: Gülbiye Yenimahalleli Yaşar, Asuman Göksel, Ömür Birler, 2017.
Bilimsel Kitap
2. Erdoğdu S., KUTLU D., Zor Zamanlarda Emek Türkiye´de Çalışma Yaşamının Güncel Sorunları, Bölüm: Çalışan Yoksulluğu: Türkiye İçin Sosyal Politikalar Bağlamında Bir Değerlendirme, Yayın Yeri: İmge Kitabevi, Editör: Ahmet Makal, Aziz Çelik, 2017.
Bilimsel Kitap
3. KUTLU D., ALMANAK 2015 Analizleri, Bölüm: Türkiye´de Sosyal Yardımların Kurumsal Gelişim Özellikleri: Yardım Yapanlar ve Yardım Alanlar Açısından Bir Değerlendirme, Yayın Yeri: Sosyal Araştırmalar Vakfı SAV, Editör: Serap Korkusuz Kurt, 2016.
Bilimsel Kitap
4. KUTLU D., Türkiye´de Sosyal Yardım Rejiminin Oluşumu: Birikim, Denetim, Disiplin, Yayın Yeri: NotaBene, 2015.
Bilimsel Kitap
5. KUTLU D., Güvencesizleştirme: Süreç, Yanılgı, Olanak, Bölüm: Türkiye İşgücü Piyasasında Güncel Gelişmeler ve Güvencesizleşme Örüntüleri, Yayın Yeri: NotaBene, Editör: Özay Göztepe, 2012.
Bilimsel Kitap
6. , Güvencesizleştirme/Süreç, Yanılgı, Olanak, Yayın Yeri: NotaBene Yayınları, 2012.
7. KUTLU D., ALMANAK 2010 Analizleri, Bölüm: Türkiye’de Esnekleşmenin Yeni Yaygınlaşma Alanları, Yayın Yeri: SAV, 2011.
Bilimsel Kitap
8. , ALMANAK 2010 Analizleri, Yayın Yeri: Sosyal Araştırmalar Vakfı, 2011.
9. KUTLU D., Kuramsal ve Tarihsel Boyutlarıyla Hak Mücadeleleri, Bölüm: Küresel Meta Zincirleri ve Esneklik Gölgesinde Türkiye’de Çalışma ve Hak: Kopmakta Olan Bir İlişki Üzerine Notlar, Yayın Yeri: NotaBene, Editör: Ersin Vedat Elgür, Metin Özuğurlu, Yalçın Bürkev, Yasemin Özdek, 2011.
Bilimsel Kitap
10. , Kuramsal ve Tarihsel Boyutlarıyla Hak Mücadeleleri, Yayın Yeri: NotaBene Yayınları, 2011.
11. KUTLU D., Alpaslan Işıklı´ya Armağan, Bölüm: Türkiye’de İşçi Sınıfının Değişen Gündemi ve Sendikaların Tavrı: 1 Mayıs Bildirileri Örneği, Yayın Yeri: Mülkiyeliler Birliği, Editör: Hasan Tahsin Benli, Yıldırım Koç, Serdar Şahinkaya, 2009.
Bilimsel Kitap
12. , Alpaslan Işıklı’ya Armağan, Yayın Yeri: Mülkiyeliler Birliği, 2009.
Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında (proceedings) basılan bildiriler
1. KUTLU D., HACISALİHOĞLU E., Experiencing Uncertainity in Working Life and After Hours Life: Qualitative Findings From Turkey, 24th World Congress of Political Science (23.07.2016-28.07.2016).
Özet bildiri
2. KUTLU D., Türkiye´de Sosyal Yardım Alan Hanehalklarının Çalışma ve Geçim Örüntüsü: Bir Nakit Biçimi Olarak Sosyal Yardımlar, VII. Uluslararası Ekonomi Politik Konferansı (28.06.2016-30.06.2016).
Özet bildiri
3. HACISALİHOĞLU E., KUTLU D., New Proletarianization Patterns in Late Capitalism: A Quantitative Analyses of Turkish Labour Market in 2000´s, 15emes Journees Internationales de Sociologie Du Travail (11.05.2016-13.05.2016).
Özet bildiri
4. KUTLU D., HACISALİHOĞLU E., New Proletarianization Patterns in Late Capitalism: A Quantitative Analysis of Turkish Labour Market in 2000´s, 15th Journees Internationales de Sociologie du Travail (11.05.2016-13.05.2016).
Özet bildiri
5. KUTLU D., Sosyal Yardım Hakkı Tartışması: Türkiye´de Bir "Sosyal Haksızlık" Olarak Sosyal Yardımlar, VII. Sosyal İnsan Hakları Uluslararası Sempozyumu (10.12.2015-11.12.2015).
Tam metin bildiri
6. KUTLU D., HACISALİHOĞLU E., Türkiye’de İstihdam Politikalarının Söylemi: Ulusal İstihdam Stratejisi Taslağı Örneği, V. Uluslararası Ekonomi Politik Konferansı (23.10.2013-24.10.2013).
Özet bildiri
7. HACISALİHOĞLU E., KUTLU D., Türkiye’de Esnek ve Güvencesiz Bir İşgücü Piyasasının Oluşum Sürecinde Genç İşgücünün Rolü, III. Uluslararası Ekonomi Politik Konferansı (15.09.2011-17.09.2011).
Özet bildiri
8. YÜCESAN ÖZDEMİR G., KUTLU D., "Sosyal Sorumluluk Bilinci ile Hareket Ediyoruz": Türkiye’de Çağrı Merkezlerinde İstihdam ve Sermaye Mantığını Çözümlemek, II. Uluslararası İşçi ve İletişim Konferansı (06.05.2011-07.05.2011).
Özet bildiri
9. , (13.10.2010-15.10.2010).
Tam metin bildiri
10. YÜCESAN ÖZDEMİR G., KUTLU D., Türkiye’de Sosyal Yardımlar: İktisadi, Siyasi ve Kültürel Yapılar Üzerine Bir Çözümleme, Uluslararası Yoksullukla Mücadele Stratejileri: Deneyimler ve Yeni Fikirler Sempozyumu (13.10.2010-15.10.2010).
Tam metin bildiri
11. , (03.05.2010-04.05.2010).
Tam metin bildiri
12. KUTLU D., İnternet ve Sendikalar: Tehdit mi Fırsat mı?, 1. Uluslararası İşçi ve İletişim Konferansı, (03.05.2010-04.05.2010).
Tam metin bildiri
13. , (22.10.2009-23.10.2009).
Tam metin bildiri
14. KUTLU D., Değişen Birikim Rejimi Bağlamında Emeklilikte Yeniden Yapılanma ve Sosyal Politikanın Dönüşümü, 1. Uluslararası Sosyal Haklar Sempozyumu (22.10.2009-23.10.2009).
Tam metin bildiri
15. , .
Özet bildiri
16. , .
Özet bildiri
17. , .
Özet bildiri
Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler
1. KUTLU D., Devlet, Sosyal Yurttaşlık ve Sosyal Yardımlar: Türkiye´de Klientalist Disiplinin Doğuşu ve Sınırları, Taner Yelkenci Devlet ve Hukuk Teorisi Sempozyumu V (19.05.2017-21.05.2017).
Özet bildiri
2. KUTLU D., Türkiye´de Yedek İşgücü Ordusunun Yeniden Üretimi, Sosyal Yardımlar ve Sosyal Yardım Alanlar: "Sefalet Alanından Gözlemler", 8. Ulusal Sosyoloji Kongresi (01.12.2016-03.12.2016).
Özet bildiri
3. KUTLU D., Türkiye´de Yerel Sosyal Yardım Aktörleri ve Sosyal Yardım Yönetişimi, 8. Ulusal Sosyal Hizmetler Kongresi (15.04.2016-16.04.2016).
Özet bildiri
4. Kutlu D., Türkiye’de Yerel Sosyal Yardım Aktörleri ve Sosyal Yardım Yönetişimi, 8. Ulusal Sosyal Hizmetler Kongresi (15.04.2016-16.04.2016).
Özet bildiri
5. AYDIN A., KUTLU D., Emek Süreçlerinin Dönüşümü ve Mühendisler, TMMOB Sanayi Kongresi 2015 (11.12.2015-12.12.2015).
Davetli konuşmacı
6. KUTLU D., Türkiye´de Sosyal Yardım Rejiminde İhtiyaç Tespiti Süreçleri Üzerine Gözlemler: Kanıta Dayalı Sosyal Politika Yaklaşımı Üzerine Bir Değerlendirme, Sosyal Hizmet Sempozyumu (26.11.2015-28.11.2015).
Özet bildiri
7. KUTLU D., Türkiye´de Sosyal Yardım Rejimi Altında Yaşamak: Sosyal Yardım Alma ve Alıcısı Olma Disiplininin Oluşumu,, 14. Ulusal Sosyal Bilimler Kongresi (23.11.2015-25.11.2015).
Özet bildiri
8. KUTLU D., Türkiye´de Sosyal Yardımların Ekonomi Politiği: Kavram ve Olgu, Sosyal Araştırmalar Vakfı-KATKI Çalışma Grubu Tez Sunumları Atölyesi- XII (11.04.2015-11.04.2015).
Davetli konuşmacı
9. KUTLU D., Bireysel İş İlişkilerinde Esnekleşme ve Güvencesizleşme Örüntüleri, Ve Tarih Yürüyor... Türkiye’de Sınıfların İzini Sürmek Sempozyumu (14.03.2015-15.03.2015).
Davetli konuşmacı
10. KUTLU D., Türkiye´de Sosyal Yardım Rejiminin Oluşumu: Ekonomi Politik Yaklaşım ve Alan Dinamikleri, Türk Sosyal Bilimler Derneği Çarşamba Söyleşileri (21.01.2015-21.01.2015).
Davetli konuşmacı
11. KUTLU D., Yoksul Yasaları’ndan Yoksulluğu Azaltma Stratejilerine: Sosyal Politikada Anlayış, Araç ve Hedeflerde Benzeşme, 12. Ulusal Sosyal Bilimler Kongresi (14.12.2013-16.12.2013).
Özet bildiri
12. ERDOĞDU S., KUTLU D., Dünyada ve Türkiye’de Çalışan Yoksulluğu: Sosyal Koruma Politikaları Bağlamında Bir Değerlendirme, 13. Ulusal Sosyal Bilimler Kongresi (04.12.2013-06.12.2013).
Özet bildiri
13. KUTLU D., Türkiye’de Krizler ve Esnekleşme Evreleri: Bir Dönemleştirme Denemesi, 13. Ulusal Sosyal Bilimler Kongresi (04.12.2013-06.12.2013).
Özet bildiri
14. KUTLU D., Neo-Liberal Dönüşüm ve Çalışma Hakkı İlişkisi: Çalışma Hakkı Mücadelesi Üzerine Notlar, IV. Sosyal Haklar Ulusal Sempozyumu (18.10.2012-19.10.2012).
Tam metin bildiri
15. KUTLU D., Geçici Çalışma Altında Yaşamak ve Yaşatmayı Ken Loach Sinemasında İzlemek: "İşte Özgür Dünya", Güvencesizlik ve Özel İstihdam Büroları Paneli (09.06.2012-09.06.2012).
Davetli konuşmacı
16. KUTLU D., Madalyonun İki Yüzü: Yeni Kalkınma Paradigması ve Yoksulluğu Azaltma Stratejileri,, III. Trakya Bölgesi Kalkınma ve Girişimcilik Sempozyumu (21.10.2011-22.10.2011).
Tam metin bildiri
17. KUTLU D., Güvencesizleşme ve Çalışma Yaşamında Güncel Gelişmeler, TMMOB Ücretli Mühendis, Mimar, Şehir Plancıları ve İşsizlik Bursa Yerel Kurultayı (17.09.2011-17.09.2011).
Davetli konuşmacı
18. KUTLU D., Türkiye’de Kadının İşgücüne Katılımının Önündeki Engeller ve İstihdamdan Çekilmesine Neden Olan Unsurlar, Sağlıkta Kadın Emeği Sempozyumu (14.05.2011-14.05.2011).
Poster
19. KUTLU D., İktisadi ve Toplumsal İlişkiler Bağlamında Türkiye’de Kadın Emeği, Namık Kemal Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Çarşamba Toplantıları, Çalışma ve Kadın Paneli (08.03.2011-08.03.2011).
Davetli konuşmacı
20. KUTLU D., Yeni Birikim Rejimi ve Uluslararası İşbölümü Bağlamında Esnek Çalışmanın Kurumsallaşması: 4857 Sayılı İş Yasası Örneği, 11. Ulusal Sosyal Bilimler Kongresi (09.12.2009-11.12.2009).
Özet bildiri
21. KUTLU D., Çalışma Yaşamında Ayrımcılık: Gey Çalışanlar Örneği, Sosyal Dışlanma ve Sosyal Hizmet Sempozyumu (12.11.2009-14.11.2009).
Tam metin bildiri
22. KUTLU D., ERTEM H. E., Neo-Liberal Dönemde Siyaset Kurumu ve Emek Piyasaları: Almanya Örneği,, IV. Sınıf Çalışmaları Sempozyumu (27.12.2008-28.12.2008).
Özet bildiri
23. KUTLU D., Kıdem Tazminatında Yeniden Yapılanmanın Türkiye Emek Piyasası Koşullarında Geçerliliği ve Emek Üzerindeki Etkileri, I. Mülkiye Genç Sosyal Politikacılar Kongresi, (16.10.2008-17.10.2008).
Özet bildiri
24. KUTLU D., Türkiye’de Sendikacılık Hareketinin 30 Yılı ve İşçi Sınıfının Değişen Gündemi, 10. Ulusal Sosyal Bilimler Kongresi, Ankara (28.11.2007-30.11.2007).
Özet bildiri
25. , .
Tam metin bildiri
26. , .
Özet bildiri
27. , .
Özet bildiri
28. , .
Özet bildiri
29. , .
Özet bildiri
30. , .
Özet bildiri
31. , .
Özet bildiri
32. , .
Özet bildiri
33. , .
Özet bildiri
34. , .
Tam metin bildiri
35. , .
Tam metin bildiri
Editörlükler
1. Sınıfın Suretleri: Emek Süreçleri ve Karşı Hareketler, Yayın Yeri: Notabene.
Ulusal Kitap
2. Mesleki Sağlık ve Güvenlik, Yayın Yeri: Türk Tabipleri Birliği, Yayın Kurulu Üyeliği (25.02.2010-).
Ulusal Dergi Asos
Yayın Hakemlikleri
1. Çalışma ve Toplum, Hakemlik Sayısı:1.
Uluslararası Dergi ULAKBİM, Sociological Abstract, EBSCO, INDEX-Copernicus
Uluslararası Projeler
1. Türkiye´nin Ulusal Uyum Politikasının Geliştirilmesine Destek Projesi, DİĞER, Araştırmacı, 15.06.2016-30.10.2016.
Ulusal Projeler
1. Türkiye’de İletişim Endüstrisinde Çalışma İlişkileri: Çağrı Merkezleri Üzerine Bir Araştırma, ARAŞTIRMA PROJESİ, 01.01.2010-01.01.2010.
2. Kayıt Dışı Ekonomi ile Mücadelede Etkin Denetim Modelleri, ARAŞTIRMA PROJESİ, 01.01.2010-01.01.2010.
3. Kayıt Dışı Ekonomi ile Mücadelede Etkin Denetim Modelleri, TÜBİTAK PROJESİ, Araştırmacı.
4. Türkiye’de İletişim Endüstrisinde Çalışma İlişkileri: Çağrı Merkezleri Üzerine Bir Araştırma, TÜBİTAK PROJESİ, Araştırmacı.
Üyelikler
Türk Sosyal Bilimler Derneği (TSBD), Üye, 2010-.
Araştırma, Çalışma, vb. Faaliyetler
İki Yılın Ardından Soma Maden Faciası Raporu, Yer:Ankara, 03.12.2015-20.04.2016.